Cele Projektu

Szczegółowe cele realizacji projektu

  1. Stworzenie modelu wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym osób z chorobami psychicznymi oraz migrantów.
  2. Aktywizacja osób od dłuższego czasu pozostających poza rynkiem pracy oraz zapewnienie pracodawcom dostępu do wykwalifikowanej kadry.
  3. Opracowanie odpowiednich standardów i procedur działania w zmienionych warunkach pracy, oraz ze specyficznym klientem.
  4. Zwiększenie wykorzystania technik ICT w pracy publicznych służb zatrudnienia i OHP

Celem projektu w obszarze wykorzystania technik ICT w pracy publicznych służb zatrudnienia i OHP jest zwiększenie atrakcyjności, skuteczności i efektywności pracy doradcy klienta, doradcy zawodowego i pośrednictwa pracy przez wyposażenie pracowników/podmiotów PSZ w nowoczesne narzędzia oparte o rozwiązania IT poprzez

  1. Stworzenie narzędzi przyspieszających nawiązywanie kontaktów pomiędzy osobami bezrobotnymi i pracodawcami.
  2. Wprowadzenie rozwiązań technicznych obejmujących możliwości nagrywania CV w formie multimedialnej, z możliwością jego bezpiecznej publikacji dla pracodawcy.
  3. Uruchomienie platformy cyfrowej umożliwiającej e-spotkania pracodawców i osób bezrobotnych z doradcami klienta, pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi.
  4. Podnoszenie kwalifikacji kadry urzędów pracy w zakresie prowadzenia pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w zmienionych warunkach społeczno – gospodarczych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technicznych.

Podsumowując analizę problemu w tym zakresie, doradcy klienta, doradcy zawodowi i pośrednicy pracy nie mają aktualnie narzędzi, które odpowiadałyby na współczesne potrzeby rynku pracy. Pośrednictwo pracy świadczone przez PSZ jest nieatrakcyjne z punktu widzenia pracodawców a oferty pracy dotyczą głównie prac prostych. Brak aktualnie jednolitych procedur i rozwiązań, które umożliwiłyby szersze wykorzystanie e-wizyt w PUP czy OHP, co zwiększyłoby atrakcyjność tych podmiotów. Planowane reformy dotyczące pozostawiania w PUP jedynie aktywnych form aktywizacji wymuszają zapewne zwiększenie roli doradztwa i pośrednictwa pracy, które powinno być świadczone w nowoczesny i atrakcyjny sposób. Założone w projekcie cele odpowiadają bezpośrednio na zdiagnozowane problemy.

Kompleksowe rozwiązania będą wypracowane i przetestowane pod kątem przyszłego wdrożenia w PUP, OHP a w przypadku NGO przetestowane zostaną elementy procedur, instrumentów, narzędzi, które mogą stosować NGO. Dla NGO zostaną wypracowane zalecenia i katalogi dobrych praktyk.

Zapisz się do naszego Newsletter'a

Zapisz się, by na bieżąco otrzymywać wiadomości o pojawiających się nowościach. Sprawdzaj maila i jako pierwszy czytaj nowe artykuły!