This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException
Migranci na rynku pracy w Polsce to w zdecydowanej większości osoby pochodzące z krajów bliskich kulturowo oraz językowo. Dla tej licznej, chętnej do podjęcia pracy, grupy da się wskazać kilka największych obaw i trudności mogących być barierą w wejściu na obcy dla nich rynek pracy 🌎Pierwszą obawą wskazywaną przez osoby przybywające do pracy w Polsce jest brak znajomości języka polskiego lub tylko podstawowa jego znajomość. Rozwiązaniem takiego problemu mogą być organizowane w wielu miejscach intensywne kursy językowe, które coraz częściej oferowane są nieodpłatnie. Oferta kursów doszkalających oferowana przez zakład pracy chcący zwiększyć swój zespół o kolejne osoby to doskonałe rozwiązanie pozwalające z jednej strony spotęgować atrakcyjność oferty pracy, a z drugiej przeciwdziałać jednej z największych obaw migrantów. Druga obawa to brak znajomości polskich przepisów regulujących kwestię zatrudnienia i warunków pracy. Odpowiedzią na ten problem i dobrą praktyką wdrażaną coraz częściej jest kompleksowe prezentowanie i omawianie specyfiki krajowego rynku pracy – od filmików instruktażowych, aż po tłumaczenia dokumentów regulujących krajowe warunki pracy wraz z omówieniem ich przez ekspertów 📃Trzeci lęk to brak akceptacji wcześniejszego doświadczenia zawodowego lub zdyskredytowanie części posiadanej wiedzy i kompetencji migrantów przez pracodawców, co przekłada się na brak możliwości awansu zawodowego w pracy. Jednak bardzo dużą rolę w procesie ubiegania się o pracę odgrywa podejście kandydata, który powinien wielokrotnie i na każdym etapie rekrutacji (składanie CV lub innego odpowiedniego dokumentu aplikacyjnego, rozmowa wstępna, rozmowa o pracę) podkreślać zalety swojego doświadczenia i kompetencji razem z szerokim kontekstem ich nabywania. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Okazuje się, że organizacja, która chce tworzyć zintegrowany zespół składający się z przedstawicieli wielu narodów i kultur może wynieść z takiej decyzji wiele korzyści. 😀Różnorodność w miejscu pracy obejmuje oczywiście nie tylko narodowość, ale także rasę, płeć, grupy etniczne, wiek, religię, orientację seksualną, status obywatelski oraz warunki psychiczne i fizyczne. Najczęściej w badaniach wskazuje się na korzyści związane z tym, że pracownicy z różnych środowisk dostarczają organizacjom nowych, kreatywnych pomysłów i perspektyw na podstawie własnych doświadczeń kulturowych. Ponadto zróżnicowane miejsce pracy pomaga organizacjom lepiej zrozumieć grupy docelowe i to, czym się kierują. 👩🏽 👴 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Drugim popularnym mitem dotyczącym migrantów w polsce jest ich niechęć do integracji i ogromne różnice kulturalne. Choć pojawiający się na polskim rynku pracy obcokrajowcy nierzadko różnią się językiem i systemem wartości, to, jak wynika z raportu dra Marcina Pierzchały, więcej jest elementów wspólnych. Jak się okazuje, bardzo częstym powodem pojawiania się mniejszości narodowych w Polsce, jest jej bliskość geograficzna i kulturowa 🌎 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Popularnym mitem dotyczącym migrantów jest to, że większość z nich ma podobne perspektywy rozwoju zawodowego w swoim kraju. Jak pokazują badania prowadzone przez Urzędy Pracy, instytucje unijne czy organizacje pozarządowe, sytuacja migrantów zdecydowanie różni się od sytuacji obywatela Polski. Dowodzą temu m.in. badania realizowane przez doktora Marcina Pierzchałę w ramach projektu “Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służba zatrudnienia i instytucji rynku pracy”. Wśród osób, które deklarują, że opuszczą swój rodzinny kraj (badano osoby z Ukrainy) i „wyjadą za pracą” do Polski, wymieniane są dwa zasadnicze powody. Pierwszym z nich jest gorsza sytuacja ekonomiczna w kraju aktualnego zamieszkania i gorsza perspektywa rozwoju w ramach danego zawodu. Taki stan rzeczy na przykładzie Ukrainy dodatkowo potwierdza także artykuł Ł. Błaszczaka Dlaczego Ukraina jest biedniejsza od Polski?. Wyjazd do Polski ma więc pozwolić na polepszenie pozycji ekonomicznej respondentów. Drugim, bezpośrednio powiązanym czynnikiem, jest niepewna sytuacja polityczna panująca w kraju. Najbardziej znamienny jest przykład Ukrainy, która od lutego 2022 roku jest w stanie otwartej wojny, całkowicie redefiniującej perspektywy gospodarcze i polityczne 🌎 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Dla wielu wejście na polski rynek może się wydawać wyzwaniem. Projekt “Trzy wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy” odpowiada na tę sytuację! 😃 ... See MoreSee Less
View on Facebook