Organizator Obsługi Klienta

W ramach projektu zaprojektowano i wykonano pilotażową aplikację w technologii web będącej Organizatorem Obsługi Klienta.

Celem aplikacji jest usprawnienie współpracy między pracownikami publicznych służb zatrudnienia, osobami poszukującymi pracy oraz pracodawcami. Realizowane to będzie m.in. poprzez funkcjonalności ułatwiające przekazywanie informacji oraz możliwość organizowania spotkań między zainteresowanymi podmiotami.

Zachęcamy do testowania możliwości aplikacji!