Cele do osiągnięcia

Wypracowanie nowoczesnych rozwiązań – narzędzi oraz niezbędnych procedur postępowania w zakresie trzech obszarów problemowych

1.Wsparcia osób z problemami psychicznymi
2.Usprawnienia systemu obsługi migrantów w zakresie dostępu do rynku pracy
3.Rozwój sytemu ICT (technologii informacyjne i komunikacyjne) w publicznych służbach zatrudnienia, instytucjach rynku pracy oraz NGO.

Image

Partnerzy

image

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Lider części merytorycznej

image

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie

Wnioskodawca

image

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Partner

image

Stowarzyszenie Instytut Niemiec i Europy Północnej

Partner

Moduł II

Działania merytoryczne

Opracowanie modelu, procedur, narzędzi i instrumentów dla PUP i OHP pracy z Imigrantami.

Na podstawie badań i analiz oraz pracy eksperckiej zostaną opisanie procedury możliwe do wprowadzenia w PUP obejmujące potrzeby imigrantów szczególności zostaną przeanalizowane stanowiska związane z bezpośrednim kontaktem z klientem: doradca klienta, pośrednik Pracy oraz doradca zawodowy.

Zostaną ocenione i uwzględnione możliwości wsparcia zewnętrznego przez tłumaczy i kulturoznawców/antropologów, psychologów działań podejmowanych przez pracowników PUP/OHP.

Dokonana również zostanie analiza rozwiązań prawnych umożliwiających formalne objęcia wsparciem doradczym osób przebywających za granicą. W efekcie zaproponowane zostaną zmiany prawne umożliwiające formalne kierowanie wsparcia do tych osób oraz określające warunki współpracy konkretnych instytucji z powiatowymi urzędami pracy. Wypracowane rozwiązania wskażą:

  1. Przygotowanie dobrych praktyk dla NGO w obszarze pracy imigrantami.
  2. Dostosowanie istniejących narzędzi i instrumentów do specyfiki i potrzeb grupy imigrantów i wypracowanie nowych instrumentów i narzędzi pracy z imigrantami.
  3. Testowanie innowacji w PUP, OHP i NGO.
  4. Podział zadań
Image

Our work — digital marketing case studies

We work with forward-looking organizations who understand that joining the global startup economy is key to drive innovation and spur economic growth.

Heading Text

- Badania (analiza materiałów zastanych, CATI, FGI, IDI).
- Jedne badania dla całego projektu.

THOMAS SMITH

Themeforest User
Great theme, with excellent availability of resources and flexibility to personalize any type of website. Congratulations with theme!

ANGIE OTTIX

Themeforest User
Their service responded within a few minutes. So happy with this template and my customer loves it too! Will definitely use Ninzio themes again!

MARIO CRUISER

Themeforest User
Support took care of everything quickly and had us up and running within a few hours. Thank you so much for providing brilliant services. Highly recommended!

ANNA TURNER

Themeforest User
Excellent customer support. Quick reply and they solved the problem completely and saved me from having to rebuild the entire website. Thanks!

PAUL MOLIVE

Themeforest User
Love this theme. Gorgeous layout, fits my needs exactly. Custom support is really fantastic!! Very pleased and I highly recommend!
Partner post not found!

Let’s work together

We work with ecosystem leaders, corporations and startups worldwide. How can we help you?
Innovation

Enhancing startup success

Which ecosystems should you care about? Where to invest next? In a technology-fueled global economy, our mission is to support forward- looking regions to catalyze their own startup ecosystems.

Track your reports with our StartFlow audit trail.
Create and manage any process for your business needs.
Full functionality without needed to install software.
image
Heading Text
Badania (analiza materiałów zastanych, CATI, FGI, IDI).
Jedne badania dla całego projektu.

410

STARTUPS

130+

MEMBERS

$ 7M

REVENUE
Lastest News

Our insights and articles

Zapisz się do naszego Newsletter'a

Zapisz się, by na bieżąco otrzymywać wiadomości o pojawiających się nowościach. Sprawdzaj maila i jako pierwszy czytaj nowe artykuły!