Analizy poszczególnych tematów w postaci plików PDF można pobrać poniżej

image

Procedury - osoby z niepełnosprawnością psychospołeczną

image

Materiały uzupełniające - osoby z niepełnosprawnością psychospołeczną

image

Procedury - obsługa
migrantów

image

Materiały uzupełniające - obsługa migrantów

image

Video resume - skuteczne narzędzie do zdobycia pracy

image

Rozmowa o pracę, czyli być albo nie być dla przyszłej współpracy

image

Migranci na rynku pracy – integracja się opłaca

image

Status prawny migrantów na rynku pracy w Polsce, obecna sytuacja i perspektywa zmiany

image

Status osób mierzących się z chorobami psychicznymi na rynku pracy w Polsce

image

Rozwiązania informatyczne, czy jest to największa szansa dla polskiego rynku pracy?

image

W zachodniopomorskiem testują innowacyjne narzędzia dla osób poszukujących pracy

image

W Łobzie i Szczecinie testują nowe sposoby wspierania grup wykluczonych na rynku pracy

image

Poczuj się bezpiecznie na Polskim rynku pracy! Poznaj możliwości wsparcia migrantów w procesie poszukiwania pracy

image

Nowe możliwości wsparcia na rynku pracy osób z zaburzeniami psychicznymi

image

Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla publicznych służb zatrudnienia

image

Słownik pojęć wykorzystywanych w artykułach

image

NARZĘDZIA zaburzenia psychiczne PO

image

MODEL procedury - zaburzenia psychiczne