Cele do osiągnięcia

Wypracowanie nowoczesnych rozwiązań – narzędzi oraz niezbędnych procedur postępowania w zakresie trzech obszarów problemowych

1.Wsparcia osób z problemami psychicznymi
2.Usprawnienia systemu obsługi migrantów w zakresie dostępu do rynku pracy
3.Rozwój sytemu ICT (technologii informacyjne i komunikacyjne) w publicznych służbach zatrudnienia, instytucjach rynku pracy oraz NGO.

Image

Partnerzy

image

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Lider części merytorycznej

image

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie

Wnioskodawca

image

Stowarzyszenie Instytut Niemiec i Europy Północnej

Partner

Moduł II

Działania merytoryczne

Opracowanie modelu, procedur, narzędzi i instrumentów dla PUP i OHP pracy z Imigrantami.

Na podstawie badań i analiz oraz pracy eksperckiej zostaną opisanie procedury możliwe do wprowadzenia w PUP obejmujące potrzeby imigrantów szczególności zostaną przeanalizowane stanowiska związane z bezpośrednim kontaktem z klientem: doradca klienta, pośrednik Pracy oraz doradca zawodowy.

Zostaną ocenione i uwzględnione możliwości wsparcia zewnętrznego przez tłumaczy i kulturoznawców/antropologów, psychologów działań podejmowanych przez pracowników PUP/OHP.

Dokonana również zostanie analiza rozwiązań prawnych umożliwiających formalne objęcia wsparciem doradczym osób przebywających za granicą. W efekcie zaproponowane zostaną zmiany prawne umożliwiające formalne kierowanie wsparcia do tych osób oraz określające warunki współpracy konkretnych instytucji z powiatowymi urzędami pracy. Wypracowane rozwiązania wskażą:

 1. Przygotowanie dobrych praktyk dla NGO w obszarze pracy imigrantami.
 2. Dostosowanie istniejących narzędzi i instrumentów do specyfiki i potrzeb grupy imigrantów i wypracowanie nowych instrumentów i narzędzi pracy z imigrantami.
 3. Testowanie innowacji w PUP, OHP i NGO.
 4. Podział zadań
Image

Filozofia Projektu

 • Badania (analiza materiałów zastanych, CATI, FGI, IDI).
 • Jedne badania dla całego projektu.
 • Wypracowanie modelu wraz ze standardami i procedurami.
 • Model będzie opisem kompleksowej obsługi (osób psychicznie chorych / po kryzysach i/lub osób z niepełnosprawnością z tego wynikającą, migrantów, a także wykorzystania nowych technik komunikacyjno-informacyjnych.
 • Wypracowanie narzędzi i/oraz instrumentów rynku pracy.
 • Wypracowanie narzędzi niezbędnych do wdrożenia modelu np. narzędzi zawodoznawczych. Narzędzia będą wypracowane pod kątem wdrożenia w PUP, OHP i NGO.
 • Testowanie modelu, narzędzi, procedur, modelu, instrumentów rynku pracy.
 • Testowanie wypracowanych procedur, narzędzi, instrumentów rynku pracy w praktyce PUP, OHP, NGO ( w zależności od stopnia uniwersalności – całość będzie testowana w trzech podmiotach, lub w jednym w elementach we wszystkich podmiotach). Testowanie będzie polegało na faktycznym przetestowaniu/wdrożeniu wypracowanej procedury narzędzia, schematu postępowania. Testowanie odbywać się będzie w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.
 • Ocena testowania m. in. efektywności, trafność ect.
 • Wynikająca z ewaluacji korekta modelu, procedur, standardów, instrumentów rynku pracy.
 • Przygotowanie zmian prawnych, ect.

Harmonogram działań

Heading Text

Dofinansowano ze środków Funduszu Pracy

Projekt Pilotażowy

Nazwa Zadania

„Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy”

Dofinansowanie

3 000 000 zł

Całkowita wartość

3 000 000 zł

Zapisz się do naszego Newsletter'a

Zapisz się, by na bieżąco otrzymywać wiadomości o pojawiających się nowościach. Sprawdzaj maila i jako pierwszy czytaj nowe artykuły!